Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

‘BAYKAL ATÖLYE LİMİTED ŞİRKETİ’

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAYKAL ATÖLYE LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, grup odalar, oyun odaları, ders odaları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam … adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre BAYKAL ATÖLYE LİMİTED ŞİRKETİ’nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Bilgi Sok Bina No: 42/1, Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kisiselveri@nuppukids.com e-posta adresine iletebilirsiniz.